จำนวนผู้เข้าชม


Tracked by Histats.com
A meetme.com Partnership
ข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจ อปท
Browse records in that   Search     
 Changed byChanged atลำดับที่ประเภท/ชื่อโบราณสถานที่ตั้งภารกิจที่ถ่ายโอนอปท. ที่รับโอนภารกิจปีที่ถ่ายโอนสถานะของภารกิจหน่วยงานSorted By หน่วยงาน In Ascending Orderแผนปี
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:461วัดทองธรรมชาติ*คลองสานบำรุงรักษากทม.2520 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:462วัดทองนพคุณ*คลองสานบำรุงรักษากทม.2520 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:463วัดพิชัยญาติการาม*คลองสานบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:464วัดอนงคาราม*คลองสานบำรุงรักษากทม.2520 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
. สบค .22/4/2558 13:305คลองสาน (คลองช่วงเลียบถนนสมเด็จเจ้าพระยา)*คลองสานบำรุงรักษากทม.2546ถ่ายโอนแล้วสบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:466คลองต้นไทร*คลองสานบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:467คลองบางลำภูล่าง*คลองสานบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:468คลองบางน้ำชน*คลองสานบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:469ป้อมป้องปัจจามิตร***คลองสานบำรุงรักษา/ดูแลรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4610วัดเศวตฉัตร*คลองสานบำรุงรักษากทม.2520 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4611คลองบางไส้ไก่*คลองสาน/ ธนบุรีบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4612คลองสำเหร่*คลองสาน/ ธนบุรีบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4613วัดแก้วไพฑูรย์*จอมทองบำรุงรักษากทม.2497 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4614วัดราชโอรส*จอมทองบำรุงรักษากทม.2492 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4615วัดหนังจอมทองบำรุงรักษากทม.2520 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4616วัดนางนอง*จอมทองบำรุงรักษากทม.2520 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4617คลองดาวคะนอง*จอมทองบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4618คลองบางค้อ*จอมทองบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4619วัดไทร****จอมทองบำรุงรักษา/ดูแลรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4620หอระฆังวัดไทร*จอมทองบำรุงรักษากทม.2505 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4621ตำหนักทองวัดไทร*จอมทองบำรุงรักษากทม.2505 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4622คลองบางสะแก*จอมทอง/ ธนบุรีบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4623คลองด่าน*จอมทอง/ ธนบุรีบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4624วัดราชผาติการาม*ดุสิตบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4625วัดราชาธิวาส*ดุสิตบำรุงรักษากทม.2492 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4626วัดเทวราชกุญชร*ดุสิตบำรุงรักษากทม.2492 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4627พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ(พระบรมรูปทรงม้า)*ดุสิตบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4628วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม*ดุสิตบำรุงรักษากทม.  สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4629สะพานพระรูปในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม**ดุสิตดูแลรักษากทม.2518 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Admins กรมศิลปากร .29/6/2557 14:4630สะพานถ้วยในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม**ดุสิตดูแลรักษากทม.2518 สบค.พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
Page 1 of 15First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   
CDO_UDTUploadExcel

Upload Excel File   
Upload