Mode:  
ผลการดำเนินงาน ๒๕๕๗
กรมศิลปากร 2557
01 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557
 
KPI Org KPI Project
ตารางกิจกรรม
 Today View Date: 
มกราคมกุมภาพันธ์ 2562มีนาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประกาศ
เอกสาร การลดขั้นตอนการดำเนินงานเอกสาร การลดขั้นตอนการดำเนินงาน - 24 กุมภาพันธ์ 2557

แหล่งข้อมูลเอกสารการลดขั้นตอนการดำเนินงาน

 read more ...


Forgot Password ?

จำนวนผู้เข้าชม


Tracked by Histats.com
A meetme.com Partnership
ลิ้งค์ ข้อมูลอื่นๆ

 ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Fine Art Catalog

ประกาศ
โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 15 กุมภาพันธ์ 2560

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์ และประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 
โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 15 กุมภาพันธ์ 2560

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรม ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 
การร่วมประกาศเจตจำนง สุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - 15 กุมภาพันธ์ 2560
  นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้นำประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" และบุคลากรของกรมศิลปากรร่วมประกาศเจตจำนง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
 
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) - 23 พฤศจิกายน 2558
คู่มือคำอธิบายแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment) - 26 ตุลาคม 2558
แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2559 - 26 ตุลาคม 2558
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) - 17 กันยายน 2558
ขอเชิญร่วมงาน "วิจิตรภูษาศิลปากร" พร้อมกับกิจกรรมโครงการ Creative Fine Arts 2015 - 13 สิงหาคม 2558

กิจกรรม Creative Fine Arts 2015 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558

 
การประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชนของหน่วยงานตัวอย่างตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 10 กุมภาพันธ์ 2558
อำนาจหน้าที่โดยสังเขปของกองโบราณคดีใต้น้ำและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม - 2 กุมภาพันธ์ 2558

 คลิกดูรายละเอียดอำนาจหน้าที่ 

    กองโบราณคดีใต้น้ำ      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

            

 
การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 - 30 มกราคม 2558

 

 
ประชาสัมพันธ์ หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวของ กรมศิลปากร - 12 มกราคม 2558

 

 
จดหมายข่าว ก.พ.ร. ฉบันที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2558 - 5 มกราคม 2558

    

 
การรายงาน ผลการดำเนินงาน - 19 เมษายน 2558
สำรวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง หน่วยงานบริการ กรมศิลปากร
รูป

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

คลิกเพื่อดำเนินการ: ประเมินผลความพึงพอใจ
รูป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

คลิกเพื่อดำเนินการ: ประเมินผลความพึงพอใจ
รูป

โรงละครแห่งชาติ

คลิกเพื่อดำเนินการ: ประเมินผลความพึงพอใจ
รูป

หอสมุดแห่งชาติ

คลิกเพื่อดำเนินการ: ประเมินผลความพึงพอใจ
รูป

อุทยานประวัติศาสตร์

คลิกเพื่อดำเนินการ: ประเมินผลความพึงพอใจ
เอกสาร การลดขั้นตอนการดำเนินงาน
Documents
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Text/HTML
POSITION_NAME USER_NAME
สศก.1 s_finearts1
สศก.2 s_finearts2
สศก.3 s_finearts3
สศก.4 s_finearts4
สศก.5 s_finearts5
สศก.6 s_finearts6
สศก.7 s_finearts7
สศก.8 s_finearts8
สศก.9 s_finearts9
สศก.10 s_finearts10
สศก.11 s_finearts11
สศก.12 s_finearts12
สศก.13 s_finearts13
สศก.14 s_finearts14
สศก.15 s_finearts15
สบค archaeology
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ museum
สำนักการสังคีต dramatic_art
สำนักช่างสิบหมู่ artist10
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ archives
สำนักสถาปัตยกรรม architecture
สำนักวรรณกรรม literature
กลุ่มคลัง finance
กลุ่มแผนงานโครงการ planning
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ icts
สำนักหอสมุดแห่งชาติ library
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ hp_muangsing
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี nm_rajburi
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน nm_chieangsan
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร nm_chumphon
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก nm_khanchanapisek
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง nm_utong
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ nm_prapratomjedee
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี na_12_chantaburi
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย nm_ramkamhang
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ nm_chiangmai
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น nm_khonkaen
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง nm_banchieng
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช nm_nakonsrithammaraj
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก nm_sawanworanayok]
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป nm_gallery
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป พีระศรี อนุสรณ์ nm_silpabhirasri
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา nl_80_songkla

 

why am i always seeing orbs of light when i am alone in my house late at night? and what is the best place to buy subscribers for youtube free las vegas escorts agencyhelp us scout out new interesting models at las vegas backpages then hop on over to our newly designed website at las vegas backpage escorts
แบบฟอร์ม
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร - 13 สิงหาคม 2558
แบบฟอร์มขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 - 14 มกราคม 2558
อปท
ศึกษาดูงานการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558

  รับชมวีดีโอ (1), (2), (3), (4)

 
บรรยายพิเศษ โดยท่าน กิตติพันธ์ พานสุวรรณ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โรงแรมเวียงใต้ - 14 มกราคม 2558
บรรยายพิเศษ โดย ท่านสุรศักดิ์ แป้นงาม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โรงแรมเวียงใต้ - 14 มกราคม 2558
บรรยายพิเศษ “แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร โดย ท่านสมชาย ณ นครพนม - 14 มกราคม 2558
การบรรยายพิเศษโดยท่านเรวดี สกุลพาณิช เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โรงแรมเวียงใต้ - 14 มกราคม 2558